fbpx

Związek między mikroflorą jelitową a zaburzeniami lękowymi

Karolina Ziegart-Sadowska
neurociekawostka - zaburzenia lękowe

Badacze z APC Microbiome Institute at University College Cork sprawdzili, jak różnorodność flory bakteryjnej w jelitach wpływa na występowanie zachowań lękowych. Naukowcy analizowali poziom małych biologicznych cząsteczek zwanych microRNA (miRNA) w różnych obszarach mózgu i ich związek z florą bakteryjną w jelitach myszy laboratoryjnych. miRNA to krótkie sekwencje nukleotydów (nukleotydy to cegiełki budujące kwasy nukleinowe - DNA i RNA), które mogą kontrolować poziom ekspresji różnych genów.

Czytaj więcej...

Czym jest depresja - objawy i terapia

Karolina Ziegart-Sadowska
Depresja - objawy i leczenie

Termin "depresja" jest obecnie bardzo często spotykany w języku codziennym. Mówimy, że mamy depresyjny nastrój, że pogoda jest depresyjna, piosenka jest depresyjna... Czyli jaka? Zazwyczaj rozumiemy "depresyjność" jako smutek, czyli czujemy się smutno, pogoda sprawia, że jest na smutno, piosenka jest smutna. Ale czy depresja to dokładnie to samo co smutek?

Czytaj więcej...

ADHD i zaburzenia snu

Karolina Ziegart-Sadowska
adhd i zaburzenia snu

Około 75% dziecidorosłychADHD ma problemy ze snem, ale do tej pory nie wiązano ich z tym zaburzeniem. Ostatnie badania wskazują jednak, że ADHD może mieć związek z brakiem regularnego dobowego rytmu sen-czuwanie. 

Czytaj więcej...

Połączenia mózgowe niemowląt z grupy ryzyka spektrum autyzmu

Karolina Ziegart-Sadowska
neurociekawostki Esperi

Naukowcy z Montreal Neurological Institute wykorzystując rodzaj obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, sprawdzili połączenia mózgowe u 260 niemowląt w wieku 6- i 12-miesięcy z grup wysokiego i niskiego ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu. Długość i siła połączeń pomiędzy różnymi obszarami mózgu posłużyła do oszacowania tzw. wydajności sieci (ang. network efficiency) - miary będącej wskaźnikiem, jak efektywnie dany region mózgu łączy się z innymi obszarami. 

Czytaj więcej...