Połączenia mózgowe niemowląt z grupy ryzyka spektrum autyzmu

Karolina Ziegart-Sadowska
neurociekawostki Esperi

Naukowcy z Montreal Neurological Institute wykorzystując rodzaj obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, sprawdzili połączenia mózgowe u 260 niemowląt w wieku 6- i 12-miesięcy z grup wysokiego i niskiego ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu. Długość i siła połączeń pomiędzy różnymi obszarami mózgu posłużyła do oszacowania tzw. wydajności sieci (ang. network efficiency) - miary będącej wskaźnikiem, jak efektywnie dany region mózgu łączy się z innymi obszarami. 

Czytaj więcej...