fbpx

Cennik

Konsultacje

Psycholog 130zł/50min
Psychoterapeuta 130zł/50min
Pedagog 90zł/50min
Konsultacja w szkole 230zł/50min

Terapia Indywidualna

1-4h tygodniowo 130zł/h
5-8h tygodniowo 105zł/h
9-15h tygodniowo 90zł/h
16-25h tygodniowo 75zł/h
Terapia indywidualna w szkole, przedszkolu, domu wycena indywidualna

Terapia grupowa

Trening Umiejętności Społecznych

Cena obejmuje:

 • Zajęcia dla dzieci raz w tygodniu - 1h - 1.5h
 • Warsztaty dla rodziców raz w miesiącu - 1h - 1.5h
 • 1 konsultacja w semestrze terapeutów ze szkołą
400zł/msc

Diagnozy

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w kierunku ADHD, Zespołu Aspergera, Autyzmu, Całościowe Zaburzenia Rozwoju, zaburzeń lękowych, mutyzmu wybiórczego i innych

Cena obejmuje:

 • 4-5 spotkań (ok. 8-9h)
 • Badanie odpowiednimi testami diagnostycznymi
 • Opinia psychologiczno-pedagogiczna wraz z zaleceniami
900zł (800zł dla osób będących pod opieką Esperi)

Diagnoza możliwości intelektualnych

Cena obejmuje:

 • 2 spotkania
 • Badanie odpowiednimi testami diagnostycznymi
 • Sporządzenie opinii
250zł (200zł dla osób będących pod opieką Esperi)

Diagnoza funkcjonalna

Cena obejmuje:

 • 2 spotkania
 • Obserwacja swobodna i kierowana
 • Sporządzenie opinii
350zł (300zł dla osób będących pod opieką Esperi)

Diagnoza pedagogiczna (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)

Cena obejmuje:

 • 1 spotkanie
 • Badanie odpowiednimi testami diagnostycznymi
 • Sporządzenie opinii
100 - 200zł w zależności od zakresu

Diagnoza zagrożenia dysleksją dzieci przedszkolne 3,4 i 5 letnie 

Cena obejmuje:

 • 1 spotkanie (ok. 2h)
 • Badanie odpowiednimi testami diagnostycznymi
 • Sporządzenie opinii
80zł