fbpx

Diagnozy

Przeprowadzamy diagnozę dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Nasi diagności to dyplomowani psychologowie posiadający uprawnienia do wykonywania, analizowania i oceny wyników postępowania diagnostycznego. Stosujemy wystandaryzowane i znormalizowane testy diagnostyczne o udokumentowanej trafności i rzetelności. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, biorąc pod uwagę nie tylko wyniki uzyskane za pomocą narzędzi diagnostycznych, ale także dane zebrane innymi metodami oraz aktualne wyniki badań naukowych.

Patrzymy na każdego człowieka jako na unikatową jednostkę, która może zaprosić nas do swojego świata pod warunkiem stworzenia odpowiednich warunków. Dobry kontakt, satysfakcjonująca relacja, bezpieczna atmosfera - to czynniki niezbędne do owocnej współpracy oraz rzetelnej i trafnej diagnozy.

W Esperi wiemy, że nie chodzi o to, by po prostu diagnozować, ale o to, by poznać. Diagnoza to dla nas przede wszystkim spotkanie, do którego podchodzimy z wnikliwą ciekawością drugiej osoby. Uważamy, że diagnoza powinna stanowić wartość dodaną dla danej osoby - nieść ze sobą konkretne informacje i przyczyniać się do lepszego rozumienia siebie i świata, a także być motywatorem do rozwoju i zmian. Wiemy, że to diagnoza jest dla człowieka, a nie człowiek dla diagnozy.