Marta Cieśla

Założyciel Centrum Wspierania Rozwoju ESPERI.

Psycholog, terapeuta, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji, założycielka Centrum Wspierania Rozwoju ESPERI.  Na co dzień pracuje z dziećmi z wyzwaniami w rozwoju i na rzecz dzieci: z rodzicami, nauczycielami, placówkami. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i dorosłych, warsztaty dla rodziców, szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi oraz konsultacje dla placówek. Spełnia dziecięce marzenia na obozach terapeutycznych.W swojej pracy najpierw widzi dziecko, potem trudności a następnie system, który za dzieckiem stoi.  Wierzy w nieograniczony potencjał.

Hasło życiowe:

Musi się w tobie palić to, co chcesz zapalić w innych

(Św. Augustyn)

Ukończone kursy:

  • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Uniwersytet SWPS - w trakcie
  • Podstawy Programu RDI, Fundacja Rozwiązać autyzm
  • Stymulacje Lewopółkulowe, Centrum Metody Krakowskiej
  • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Centrum Metody Krakowskie
  • Mam autyzm. Mam płeć, Fundacja Synapis
  • Szkolenie Bada-bada. Diagnoza małych dzieci z autyzmem do 3.roku życia, Fundacja Synapis
  • Kids Skills. Program terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu dla dzieci i młodzieży, Centrum Wspierania Rozwoju ESPERI