fbpx

Regulaminy

Ogólne Warunki Rezerwacji Wizyt w Esperi

 1. Wizyty

  1. Centrum Wspierania Rozwoju Esperi prowadzi konsultacje ze specjalistami w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie na stronie internetowej esperi.pl/wizyty
 2. Rejestracja wizyty

  1. Na konsultację ze specjalistą należy zarejestrować się korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie internetowej esperi.pl.
  2. Rejestracji na wizytę można dokonać najpóźniej na 6h przed planowaną wizytą
  3. Po upływie terminu określonego w pkt. 2 rejestracja jest dopuszczalna na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Centrum Wspierania Rozwoju Esperi oraz przesłania wypełnionego formularza rejestracji w określonej wyżej formie
 3. Anulowanie rejestracji - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

  1. Anulacji wizyty należy dokonać poprzez kliknięcie linku do anulowania przesłanego w wiadomości potwierdzającej rejestrację.
  2. W przypadku anulowania rejestracji w terminie do 5 godzin przed datą i godziną rozpoczęcia konsultacji Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.
  3. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku anulowania rejestracji w terminie krótszym niż 5 godzin przed datą i godziną rozpoczęcia konsultacji lub nie pojawieniu się na wizycie, Centrum Wspierania Rozwoju Esperi zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie.
 4. Zmiany terminu wizyty

  1. W przypadku odwołania wizyty przez Centrum Wspierania Rozwoju Esperi, według wyboru Zamawiającego, Centrum Wspierania Rozwoju Esperi zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi konsultację w innym wskazanym wolnym terminie.
 5. Ceny wizyt i warunki płatności

  1. Ceny konsultacji podane są w złotych polskich.
  2. Zamawiający uiszcza pełną opłatę za wizytę w momencie przesyłania formularza zgłoszeniowego poprzez serwis płatności online PayPal lub na miejscu w ośrodku przed wizytą.
  3. Dopuszczalne metody płatności w ośrodku:
   • Gotówka
   • Karta
 6. Ochrona danych osobowych

  1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Centrum Wspierania Rozwoju Esperi nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.
  2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Centrum Wspierania Rozwoju Esperi.