fbpx

Uczestnicy

Turnusy terpeutyczne skierowane są do rodzin z dziećmi i młodzieżą z:

 • ZA,
 • ADHD,
 • zaburzeniami zachowania,
 • z autyzmem,
 • upośledzeniem umysłowym,
 • nieśmiałe,
 • z depresją,
 • obciążone stresem szkolnym,
 • lękowe
 • dziecięcym porażeniem mózgowym,
 • z FAS,
 • z trudnościami w samoobsłudze (mało samodzielne),
 • przeżywające trudności związane z sytuacją rodzinną lub 
 • szkolną (np. rozwód rodziców, itd.)
 • obciążone wysokim poziomem stresu szkolnego,
 • a także przyjaciele i rodzeństwo